Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
noki

Zarf Fiil (Eylem) Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Zarf Fiil Nedir?
Bir zarf-fiil ve bu zarf-fiile bağlı unsur veya unsurlardan kurulan kelime gruplarına zarf-fiil grubu denir. 

Grubun ana unsuru zarf-fiildir ve sonda bulunur. Cümleler öğelerine ayrılırken zarf-fiil ve ondan önce gelen ve ona bağlı olan kelimeler ayrılmazlar. 

Zarf-fiil, grupta yüklem görevindedir. Vurgu, zarf-fiilden önceki unsurdadır. 

Zarf-fiilden önce gelen kelimeler, cümlede olduğu gibi, özne, nesne, zarf tümleci ve dolaylı tümleç olarak adlandırılırlar. Bu yüzden zarf-fiillerle ve zarf-fiil gruplarıyla birleşik cümleler yapılır. 

Son gülün karşısında / son bülbül / ah ederken...
Dolaylı tüml. Özne yüklem

Bu yaman dağların hayalini / hatırımdan / silince...
Nesne dlı tüml. Yükl.

Kanatlarını açan kocaman bir kartal gibi / kollarını / açarak...
Edat tüml. Nesne yükl.

Pembe hayaller / kura kura
Nesne yükl.

Hal ekleriyle çekime girmiş bazı sıfat-fiiller, cümlede zarf görevi yaparlar. Bunlar da birer zarf-fiil grubudur. 

Müzik başladığında / bütün salon bir sessizliğe gömüldü.

Sudur, akar / kendi bildiğince.

Pencere, en iyisi pencere
Geçen kuşları görürsün hiç olmazsa
Dört duvarı göreceğine. 

"-r, -mez", "-di mi", "-di, -eli" ile kurulan gruplar da birer zarf-fiil grubudur. 

Bir pırıltı gördü mü / gözle hemen dalıyor.

Ben bu gurbet ele düştüm düşeli 
Her gün biraz daha süzülmekteyim.

Çamlıca'nın bu asıl çevresine girer girmez, artık eniştemizin köşkünün tılsımlı duygularını tatmaya koyulurduk.

Bu grup, kelime grubu ve cümle içinde zarf olarak kullanılır. 

Bahar geleli / kargalar sınırsız bir neşe içinde.
Dargınlığını unutup / onunla barışmak istiyor.
Yokuşu çıkar çıkmaz, / kurumuş başak tarlalarıyla karşılaştık.

Kardan, yağmurdan, rüzgardan sora sora / 
Bir yol bulup / giderdim anılara.

Zarf-fiil grubu yüklem olarak da kullanılabilir.

Zarf Fiil (Eylem) Resimleri

 • 2
  Zarf fiil 2 yıl önce

  Zarf fiil

 • 1
  Zarf fiil 2 yıl önce

  Zarf fiil

Zarf Fiil (Eylem) Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 yıl önce

  Fiilimsiler

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FİİLİMSİLER Fiil anlamı taşıyan; ancak fiillerin özelliklerini tam olarak yansıtmayan ve cümlede isim soylu kelimeler gibi görev üstlenen kelimelere fiilimsi (eylemsi) denir. Bilindiği gibi Türkçede –(i)msi eki benzeyen anlamına gelir. Buna göre fiilimsi de “fiile benzeyen” demektir. Fiillerin üç temel özelliği vardır: Fiiller, iş hareket, oluş bildirir, mastar eklerini (-mek, -mak) alır, kip eklerini alır. Fiilimsiler ise mastar eklerini ve kip eklerini alamaz. Sadece iş, hareket, oluş bildirmesi bakımından fiile benzer.

  2. Sayfa
  FİİL FİİLİMSİgel- gelmekkoş- koşan adamgül- gülerek yaz- yazmatanı- tanıdık insanyüz- yüzerkenbak- bakışutan- utanmaz çocukkonuş- konuşup

  3. Sayfa
  Fiilimsiler üçe ayrılır: 1- İsim - fiiller (Mastar)2- Sıfat - fiiller (Ortaç)3- Zarf - fiiller (Bağ-fiil / Ulaç)

  4. Sayfa
  İSİM - FİİLLER Fiilin adı demektir. Fiil kök veya gövdelerine –mak, -mek, -ma, -me, -ış, -iş, -uş, -üş ekleri getirilerek oluşur. Örnek: Yazmak, konuşmak, yemek, düşünmek, yazma, okuma, anlama, alış, veriş, bakış, gülüş... Konuşmak bir sanattır. Anlayışına sığınıyordum. Çocuk sevilmek, sayılmak, okşanmak istiyordu. Kaçış planını kim yapmış? Pencereden karın yağışını seyrediyorum. Yemek yeme işi bu kadar da sürmez ki canım… Kapının arkasına gizlenmiş onu bulmamızı bekliyor.

  5. Sayfa
  UYARI: Olumsuzluk eki –ma, -me ile isim-fiil eki olan –ma, -me karıştırılmamalıdır. Bu hafta işe gitme. (Olumsuz fiil) Tatile gitme hazırlıkları başladı. (İsim-fiil) Tahtaya yazı yazma. (Olumsuz fiil)Müzedeki el yazması Kuran-ı Kerim’e paha biçilemiyormuş. (İsim-fiil)

  6. Sayfa
  UYARI: -mak, -mek, -ma, -me eklerini alan bazı kelimeler bir nesnenin adı olarak kullanılabilir. Örnek: ekmek, çakmak, yemek, tokmak, kıyma, sarma, kazma...Bu yıl tarlaya buğday ekmek istiyorum. (isim-fiil)Bakkaldan üç ekmek aldı. (İsim) Çiviyi duvara çakmak için işe koyuldu. (isim-fiil)Cebindeki çakmak yere düştü. (isim)

  7. Sayfa
  UYARI: -iş ekini alan bazı kelimeler isim-fiil, isim ve fiil görevinde kullanılabilir. Yurda giriş işlemleri başladı. (İsim-fiil)Binanın girişi çok berbattı. (İsim)Hiç çekinmeden rakiplerine girişti. (Fiil)

  8. Sayfa
  SIFAT – FİİLLER Fiilin sıfata dönüştürülmüş şeklidir. Fiil kök veya gövdelerine -an, -en, -ası, -esi, -maz, -mez, -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür, -dık, -dik, -duk, -dük, -tık, -tik, -tuk, -tük, -acak, -ecek, -mış, -miş, -muş, -müş ekleri getirilerek yapılır. görünen köy bakılası yüz görünmez kaza çalar saat tanıdık yüzler okunacak yazı geçmiş zaman

  9. Sayfa
  Sıfatların her zaman bir ismi nitelediği gibi sıfat-fiiller de genellikle bir ismi niteler. Tanıdık kişi sıfat isim okumuş adam sıfat isim çıkmaz sokak sıfat isim

  10. Sayfa
  Sıfat-fiil eklerinin olumsuzları da yaygın olarak kullanılır. Örnek: görmemiş adam, olmayacak iş, konuşulmayan konu, bilinmedik dost…

  11. Sayfa
  UYARI: Sıfat-fiil ekleriyle kip ekleri karıştırılmamalıdır. Görünmez kaza (Sıfat-fiil) Buradan bizim ev görünmez. (Fiil) Orada tanıdık kişilere rastladık. (Sıfat-fiil)Kızı ilk görüşte tanıdık. (Fiil)

  12. Sayfa
  UYARI: -dık, -acak sıfat –fiil ekleri, ünlü ile başlayan ekleri aldığında yumuşama olayı meydana gelir. Örnek: Babamın tanıdığı kişiler geldi. Nasıl unuturum birlikte ağladığımız günleri. Beklediğim kişi sensin.

  13. Sayfa
  Sıfat-fiil ekini alan fiiller, bazen isim göreviyle kullanılır. (yanlarındaki isim düşer, sıfat-fiiller adlaşır)Örnek: Bayrama katılan öğrencilere izin verildi. (Sıfat-fiil) Bayrama katılanlara izin verildi. (İsim) Sırada bekleyen kişileri içeri alın. (Sıfat-fiil) Sırada bekleyenleri içeri alın. (İsim) (Sıfat-fiiller çekim eki alarak isimleşir.)

  14. Sayfa
  ZARF-FİİLLER (BAĞ-FİİL / ULAÇ) Fiillerin durumunu, zamanını, şeklini bildiren fiilimsilerdir. Fiil kök veya gövdelerine “-ıp, -ip, -up, -üp, -arak, -erek, -ken, -a, -e, -maden, -madan, -alı, -eli, -ınca, -ince, -maksızın, -meksizin, -casına, -alı, -eli, -ınca, -ince, -unca, -ünce, -dıkça, -dikçe, -dukça, -dükçe, -dığında, -düğünde, -mez” ekleri getirilerek yapılır. Zarf-fiiller çoğunlukla bağlama göreviyle kullanıldığı için bir adı da bağ-fiildir.

  15. Sayfa
  ÖRNEK:Koşa koşa geldi.Çocuk ağladıkça açıldı. Öğretmen dersi anlatıp çıktı. Karşı kıyıya yüzerek geçti.Yemek yerken konuşulmaz.Paramı almadan şurdan şuraya adımımı atmam.Seni görmeyeli çok zaman oldu.Aylığım yatınca sana yemek ısmarlayacağım.Durmaksızın çalışıyor.Gelince bana uğrasın.Beni anlamadıkça onunla konuşmayacağım.Burası anne eli değmişçesine derlenip toplanmış.

  16. Sayfa
  ÖRNEK SORU: Fiil kök ya da gövdelerinden türeyen, tamlayıcı cümlecik kuran,çekimi olmayan kelime çeşitlerinin ortak adı nedir? (1985 FL) İsim-fiil Sıfat-fiil Bağ-fiil Fiilimsi

  17. Sayfa
  ÖRNEK SORU: “Okul eğitimi dışında kalan gençlerin de eğitilmeleri gerekir.” Cümlesinde “kalan” kelimesinin çeşidi nedir? (1986-FL) İsim-fiil Bağ-fiil Sıfat-fiil Yardımcı fiil

  18. Sayfa
  ÖRNEK SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil yoktur? (1996 FL/AÖL) Günlerce düşünüp çalışarak bir program yaptık. Yapılacak işleri öncelik sırasına göre dizdik. Bulunduğumuz çevreyi ayrıntılarıyla tanıdık. Bu arada bizi üzen olaylar oldu.

  19. Sayfa
  ÖRNEK SORU: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır? (1996 FL/AÖL) Yolda pek çok tanıdık kimseyle karşılaştık. Biraz konuştuk, sonra ayrıldık. Onu uzaktan gördük, ama yetişemedik. Okuldan çıktık, hemen eve geldik.

Zarf Fiil (Eylem) Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Zarf Fiil (Eylem) Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Zarf fiil
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin